...uľahčite si život...

VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Na základe nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane osobných údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. - Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov s platnosťou od 30.01.2018 s účinnosťou od 25.05.2018 VOLCANO s.r.o. dodržiava stanovené pravidlá o spracovaní osobných údajov.
Na základe zákona o ochrane osobných údajov si máte právo kedykoľvek vyžiadať informácie o spracovaní Vašich osobných údajov, aktuálny stav, prípadne právo na aktualizáciu, vymazanie, alebo blokáciu Vašich osobných údajov.

V prípade akéhokoľvek zistenia, že spracovanie poskytnutých osobných údajov je v akomkoľvek rozpore s ochranou Vášho osobného / súkromného života, (prípadne sú dáta nepresné), máte právo požiadať VOLCANO s.r.o. o následnú nápravu daných skutočností.

V prípade nesúhlasu so spracovaním osobných údajov, ktoré poskytnete / prípadne ste poskytli našej spoločnosti nás kontaktuje emailom na volcano@slovanet.sk
Google Search Console
Webová lokalita www.volcano-sro.sk využíva službu Google Search Console len za účelom analýzy návštevnosti a rôznych iných štatistických údajov o návštevnosti web stránky www.volcano-sro.sk Pri využívaní tejto služby nezískavame Vaše osobné údaje.
Google Universal Analytics
Webová lokalita www.volcano-sro.sk využíva službu Google Universal Analytics len za účelom analýzy návštevnosti a rôznych iných štatistických údajov o návštevnosti web stránky www.volcano-sro.sk Pri využívaní tejto služby nezískavame Vaše osobné údaje.